Genel Müdür Mesajı

Değerli Hissedarlarımız,

Ülke ekonomisinin  itici gücü olan gayrimenkul ve inşaat sektöründe, önemli bir enstrüman olan GYO’lar,  tabi oldukları yasal mevzuat gereği şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin geçerli olduğu kurumsal yapılardır. Bu özelliği ile GYO’lar, kayıt dışının olduğu ekonominin kayıt altına alınmasını sağlayarak, vergi gelirinin artması, haksız rekabetin önlenmesi açısından sektörde önemli bir rol ve sorumluluk üstlenmektedir.

Ülkemizin genç nüfusu ve hızla büyüyen ekonomisi ile birlikte, vatandaşlarımızın en büyük hayali bir gayrı menkule sahip olmaktır. Bunun temel sebebi gayrı menkulün gelecek güvencesi olarak görülmesidir. Bu durum yalnız ülkemizde değil, tüm dünyada da geçerlidir. Araştırma raporlarında son yüzyılın getirisi en yüksek yatırım aracı gayrı menkul çıkmaktadır. Ülkemizde, yarısı yeni konut olmak üzere yıllık bir milyon yüz binin üzerinde konut el değiştirmektedir. Yeni konut ihtiyacının 550 binin üzerinde olması ve her geçen günde bu ihtiyacın artması sektörün ne kadar canlı olduğunun bir göstergesidir. Bu nedenle özellikle son yıllarda, İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşüm ve bina yenileme faaliyetleri ile sektör büyük bir atılım içerisindedir.

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun bir iştiraki olarak vizyonumuz, gayrimenkul portföyümüzü sürekli geliştirip katma değeri yüksek karlı yatırımları hedefleyerek, değerli hissedarlarımıza, yatırımcılarımıza ve tüm diğer paydaşlarımıza katkı sağlamaktır.

Bu vizyonun bir uzantısı olarak, hem düzenli kira getirisi sağlayacak hem de değer artışı hızı yüksek, düzenli nakit akışı sağlayan ticari gayrimenkul yatırım stratejisinin yanı sıra, özellikle konut projelerin de potansiyel karlılıkları ölçüsünde özel değerlendirip konut ve karma kullanımlı projelere yatırım yapma fırsatlarını değerlendirmek istiyoruz.

İçinde faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaya ve insanımıza maksimum fayda sağlama anlayışımız doğrultusunda, İstanbul çevresine olduğu kadar Anadolu’nun gelişmekte olan merkezlerine de yönelerek yatırımcılarımıza tüm ülke genelinde kira ve değer artış getirisine yatırım yapma fırsatı sunuyoruz.

Mehmet ÇİTİL
Genel Müdür (CEO)
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.