Etik İlkeler

Etik İlkeler

Etik İlkeler Politikası; müşterilerimize ve iş ortaklarımıza karşı dürüst ve adil bir yaklaşımla birlikte; kanunlar ve İç Politikalara uyum sağlayan misyonumuz ve değerlerimize ilişkin davranış standartlarını içermektedir. Belirlenen etik ilkeler, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin tüm yönetici ve çalışanlarını kapsamaktadır.

Bazı durumlarda yerel mevzuat ve İlkeler arasında farklılık olabilir. Bu durumlarda yerel mevzuat geçerli olacaktır.

TÜM ÇALIŞANLAR:
  • Yasal mevzuata uyum sağlamalıdır. Herhangi bir yasal gerekliliğin yerine getirilmediğini fark edebilmeli veya iç düzenlemelere aykırı olan bir işlem yapması istenildiğinde, konuya ilişkin olarak bir üst yöneticisini bilgilendirmeli veya konuyu etik hususlar için mevcut olan bildirim kanallarına iletmelidir.
  • Etik İlkeleri bilmeli ve uygunsuz davranışlardan kaçınarak görevlerini yerine getirirken kurallara uymalıdır.
  • Düzenleyici dokümanlarında yer alan kuralları anlamalı ve gerekli olması durumunda hangi dokümana başvuracağını bilmelidir. Görevi ile ilgili iç düzenlemelere uygun işlem yapmalıdır.
  • Çalışma arkadaşlarına saygılı davranmalı ve yeni çalışanlara yardım etmelidir.
  • Görevlerini doğru bir şekilde ve zamanında tamamlamalı, en uygun çözümü bulmayı hedeflemeli ve sorumluluklarının bilincinde olmalıdır.
  • Hatalarını kabul etmeli, olası olumsuz sonuçları en aza indirmek için yöneticilerini ve çalışma arkadaşlarını bilgilendirmelidir.

İş Yerinde Etik İlkelere Uygunluk

İtibarımıza çok önem veririz, etik ilkeleri izler, her zaman ve her koşulda aldığımız sorumlulukları yerine getiririz. Çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve iletişim kurduğumuz diğer kişilere saygılı, doğru ve dürüst davranırız. İşimizin sonuçlarının ve iş çevremizin sorumluluğunu alırız.

Müşteri İlişkisi

Müşteriler işimizin temelini oluşturur. Müşterilerimize dürüstlüğe, şeffaflığa ve adilliğe dayalı bir hizmet sunmak için çalışırız. Müşterilerimizin güven ve itimadını kazanmak bizim için önemlidir.

Etik Uygulamalara Bağlılık

Etik olmayan uygulamalara hiçbir şekilde izin vermeyiz ve tüm çalışanlarımızın ilgili kanunlara ve politika ve prosedürlerine uymalarını sağlarız.

Bilginin Açıklanması

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, hissedarlarımızın (pay sahiplerimizin) ve yatırımcılarımızın faaliyetlerimizle ilgili eksiksiz, doğru ve tutarlı bilgi edinmelerini hedefleriz. Kendileri ile açık ve aktif bir iletişim kurmayı amaçlarız.

İnsan Haklarına Saygı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. insan haklarına saygı duyar ve insan haklarının önemine ve evrenselliğine inanır. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme, Uluslararası Çalışma Örgütü Beyannameleri ve Sözleşmeleri ve insan hakları alanındaki diğer uluslararası dokümanlarda belirtilen temel ilkeleri tamamen destekler. Söz konusu ilkelere uyumumuz, politikalarımıza ve iş arkadaşlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve işbirliği yaptığımız diğer taraflara yönelik uygulamalarımıza yansır.

Çevrenin Korunması

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. çevrenin korunmasına yönelik olarak proaktif davranır.

Ekolojik verimliliğimizi öncelikle doğal kaynakların dikkatli kullanımı ile yönetiriz. Bu amaçla elektrik ve termal enerji, su, kâğıt ve diğer kaynakların kullanımını azaltmayı hedefleriz. Atıklar konusunda dikkatli davranır, geri dönüşüm için ayırır ve güvenli bir şekilde dönüşümünü sağlarız.