Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı

Deniz GYO, 10 Eylül 2020 tarihinde sermayesini nakit olarak arttırarak 50.000.000-TL’den 150.000.000,-TL’ye çıkarmıştır.

Deniz GYO’nun ödenmiş sermayesi 150.000.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerli 150.000.000 adet paydan oluşmuştur.

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı Sermaye Payı (TL) Sermaye Oranı (%)
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.112.606.327 TL75,07 %
Diğer37.393.673 TL24,93 %
Toplam150,000,000100.00 %

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

Şirketin 5.000,-TL nominal değerli imtiyazlı (A) tipi pay bulunmaktadır. (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

(A) grubu payların tamamı bilanço tarihi itibarıyla Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunmaktadır.