Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı

Deniz GYO, sermayesini nakit olarak arttırarak 150.000.000-TL´den 400.000.000,-TL´ye çıkarmıştır.

Deniz GYO´nun ödenmiş sermayesi 400.000.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerli 400.000.000 adet paydan oluşmuştur.

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı Sermaye Payı (TL) Sermaye Oranı (%)
DenizBank A.Ş.299,683,562 TL74.92 %
Diğer100,316,438 TL25.08 %
Toplam400,000,000100.00 %

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

Şirket´in 5.000 TL nominal değerli imtiyazlı A tipi pay bulunmaktadır. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

A grubu payların tamamı bilanço tarihi itibarıyla DenizBank A.Ş.’ye aittir.